Vispārīgie un piegādes noteikumi

Vispārīgie un piegādes noteikumi

 

 1. Izmantotie termini
  1. Mājas lapa – interneta vietne karinaracko.com;
  2. Pircējs – fiziska persona, kas veic pirkumu Mājas lapā;
  3. Pārdevējs – SIA “Karīna Račko”, reģistrācijas numurs 40203221988, juridiskā adrese: Rīgas 10-56, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107
  4. Puses – Pircējs un Pārdevējs abi kopā;
  5. Prece – prece vai preces, kuras Pircējs pasūta Mājas lapā.
 2. Pasūtījuma veikšana
  1. Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un ka viņam ir saistoši šie Pasūtījuma veikšanas noteikumi un Privātuma politika.
  2. Lai veiktu pasūtījumu Mājas lapā, Pircējs pievieno izvēlēto Preci virtuālajam iepirkuma grozam, izvēlas vēlamo piegādes veidu un veic pasūtījuma apmaksu.
  3. Par samaksas saņemšanas dienu ir uzskatāma diena, kad nauda tiek ieskaitīta Pārdevēja bankas kontā.
 1. Piegāde
  1. Pārdevējs nodrošina Preču piegādi uz visiem Latvijas reģioniem.
  2. Noformējot pasūtījumu, Pircējs var izvēlēties vienu no preču saņemšanas veidiem:
   1. Saņemt preci ar Omniva pakomāta starpniecību visā Latvijas teritorijā – piegādes cena Eur 2,99;
   2. Saņemt preci I’mperfekt Viesistabā Ģertrūdes ielā 23, Rīgā, darba dienās plkst. 11.00-19.00 – piegāde bezmaksas.
  3. Pārdevējs ar piegādes pakalpojuma sniedzēja starpniecību piegādā Preci pircējam uz Pircēja norādīto adresi 7 darba dienu laikā no samaksas saņemšanas dienas. Kad Prece ir piegādāta un gatava saņemšanai, Pircējs saņem informatīvu īsziņu uz norādīto kontakttālruni.
  4. Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos, piegāde var aizkavēties neparedzētu vai no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Šajā gadījumā Pārdevējs nekavējoties sazināsies ar Pircēju un vienosies par preču piegādes laiku.
  5. Pārdevējs nenes atbildību par gadījumiem, kad Pircējs norādījis nepareizu piegādes adresi.
  6. Pasūtījums tiek piegādāts Pircējam vai personai, kura norādīta pasūtījumā kā pasūtījuma saņēmējs.
 2. Preces atgriešana
  1. Saskaņā ar Latvijas Republikas Patēretāju tiesību aizsardzības likumu, Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no distances līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt Pārdevējam e-veikalā iegādāto preci.
  2. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad Pircējs ir saņēmis preci.
  3. Atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta sestā daļai patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Uzņēmums patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts. Pircējs ir atbildīgs par Preces vērtības samazinājumu, kas noticis tādu iemeslu dēļ, ja tās izmantotas citiem nolūkiem, nevis, lai pārbaudītu preču raksturu un īpašības, ir bojātas vai nav atgrieztas pilnā komplektācijā. Pārdevējs patur tiesības samazināt izmaksājamo summu, ja atteikuma tiesību izmantošanas Preces vērtība ir samazinājusies Pircēja veikto darbību dēļ.
  4. Pircējam ir jānogādā vai jānosūta prece atpakaļ Pārdevējam 14 dienu laikā no dienas, kad viņš paziņojis Pārdevējam par atteikuma tiesību izmantošanu.
  5. Pircējam ir jāsedz ar Preces atgriešanu saistītās tiešās izmaksas.
  6. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Jums ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa pastu nosūtītu vēstuli vai e-pastu) ir jāinformē SIA “Karīna Račko”, juridiskā adrese: Rīgas 10-56, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107, telefona nr.: 28478789, e-pasta adrese: racko.karina@gmail.com,  par lēmumu atteikties no šā līguma. 
  7. Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības 20.05.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.255 „Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja:
   1. preces cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikumu tiesību termiņā;
   2. preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizētas;
   3. prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
   4. patērētājs ir atvēris iepakojumu precei un/vai ir bojāta drošības plombe;
   5. prece tās īpašību dēļ pēc piegādes neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;
   6. patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;
   7. prece ir mehāniski un/vai vizuāli bojāta, ir samazinājusies preces vērtība;
   8. līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu;
   9. ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. 
  8. Pircējam, atgriežot iegādāto preci, nepieciešams uzrādīt Pircēja personas apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas apstiprina pirkumu.
  9. 14 dienu laikā no Pircēja atteikuma saņemšanas, Pārdevējs atmaksās Pircējam Preces cenu un piegādes izmaksas. Pārdevējs patur tiesības neatmaksāt pirkuma un pakalpojuma samaksu tikmēr, kamēr Pircējs nebūs atgriezis Preci vai iesniedzis par Preces nosūtīšanu apliecinošus dokumentus.
 1. Strīdu risināšana
  1. Ar pasūtījumu saistītos strīdus Pircējs un Pārdevējs risina pārrunu ceļā.
  2. Gadījumā, ja Puses nevar vienoties par abām Pusēm pieņemamu risinājumu, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
 2. Kontaktinformācija
  1. Ar pasūtījumiem saistītos jautājumos sazinies ar Pārdevēju pa tālruni: +37128478789 darba dienās no 09:00 līdz 18:00, rakstot uz e-pastu: racko.karina@gmail.com.

 

Instagram

Sazinies ar autori

  SIA “Karīna Račko”
  Reģ.nr.: 40203221988
  Adrese: Slokas 59a-13, Rīga, LV-1007
  Tel.nr.: +371 28487639
  E-pasts: racko.karina@gmail.com